Fördelar med medlemskap

• Föreningen arbetar för att Jungfrukusten skall bli ett begrepp liknande Västkusten och Höga Kusten, vilket innebär ökad sysselsättning inom besöks- och servicenäringen.
• Reklam för Jungfrukustvägen som är en sammanhängande väg längs hela kustområdet i Gävleborgs län.
• Vi arbetar för en sammanhängande fritidsbåtled längs hela kustområdet, vilket gynnar all verksamhet efter kusten.
• Möjlighet att annonsera för bredare arrangemang under rubriken aktuellt på vår hemsida.
• Ju fler medlemmar vi blir, desto större inflytande och påverkansmöjligheter får vi
• Möjlighet att skicka med eget materiel till mässor där vi deltar
• Jungfrukusten.nu är vår egen hemsida och där kommer Du att finnas med under någon eller några av rubrikerna Äta – Bo – Uppleva – Föreningar
• Länk till egen hemsida från Jungfrukusten.nu
• Låg medlemsavgift. Företag 500 kr, Föreningar 300 kr och Enskilda medlemmar 200 kr

Önskar Du bli medlem i Jungfrukusten ekonomisk förening? Kontakta styrelsen eller

jungfrukustenekfor@gmail.com