Sevärdheter efter Jungfrukusten från norr till söder

Mellanfjärden
Mellanfjärden är ett levande fiskeläge längs Hälsingekusten, mellan Sundsvall och Hudiksvall.

Bergön
Bergöns kapell är en kyrkobyggnad som tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

Stocka/Rönnskär
Orten har växt upp kring Stocka sågverk som grundades i slutet av 1850-talet

Stocka
En av Hälsinglands okända pärlor när det gäller gästhamnar!

Bålsön
Bålsön är en ö med ett fiskeläge vid Hälsinglands kust i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Kuggören
Klipporna, klapperstensfältet och de blockiga stränderna vid norrlandskustens typiska naturmiljö bjuder på en fin naturupplevelse.

Hölick
Hölick ligger på Hornslandets sydspets, 3 mil öster om Hudiksvall, och är en unik del av Sverige.

Hudiksvall/Fiskelägen
Hudiksvalls kommun har fem mil kust och en fantastisk skärgård.

Hudiksvall/Fiskarstan
Mycket av det “gamla” finns fortfarande kvar.

Hudiksvall/Hamnen
Hamnen ligger mitt i stan med all service inom gångavstånd.

Iggesund/Jernverket
Anläggningen är numera ett byggnadsminne samt museum med flertal utställningar, guidade turer och kaféverksamhet på somrarna.

Långvindsbruk
Långvind och Långvinds Bruk är ett litet idylliskt samhälle i Hudiksvalls kommun och Enångers församling.

Skärså
Idylliskt fiskeläger med havsbad, camping, butiker och restaurang

Söderhamn/Båttrafik
M/s Moa erbjuder bad och kvällsturer i Söderhamns vackra skärgård  

Söderhamn/Flygmuseet
Museet är beläget på flygflottiljens (F15) gamla område och har en stor flygsimulator

Stenö
4-stjärnig camping och havsbad

Ljusne
Bruksort vid Ljusnan med gamla anor

Trollharen
Vid Granön ligger detta fiskeläger

Axmarbruk
Kulturreservat vid havet

Norrsundet
Norrsundet en plats där hav, natur och kultur möts.

Bönan
Här finns bl.a café, fyrmuseum och fiskrökeri.

Gävle/Järnvägsmuseet
Sveriges nationella museum för järnvägshistoria grundades i Stockholm 1915 och flyttade till Gävle 1970, där det ligger idag.

Gävle/Gasklockan
Gasklockornas industriområde är ett nyskapande kulturområde på Brynäs i Gävle. Här ges teaterföreställningar, konserter, mässor, festivaler och sportevenemang.

Furuvik
Furuviksparken är en djur- och nöjespark belägen i Furuvik, cirka en mil öster om Gävle.

Kinahuseet
Idén var att skapa en plats där kinesisk och svensk kultur ska kunna mötas.

Älvkarleö
Älvkarleö bruk anlades 1659 av bergmästaren Claes Depken och den skotskättade köpmannen David Leijel i Älvkarleby socken vid Dalälven i Uppland

Borka Brygga
Anläggningen som har allt

Besök kultplatserna efter Jungfrukusten

Längs gävleborgskusten finns många spännande platser att besöka. Vissa kulturhistoriska platser riskerar att glömmas bort med tiden trots att de har en fascinerande historia att berätta! De senaste åren har Länsmuseet Gävleborg tillsammans med kustregioner i Estland och Lettland arbetat för att lyfta fram gamla kultplatser vid Östersjökusten.

Hundratals platser har registrerats och kartlagts och finns nu att läsa om på den nystartade webbplatsen www.ancientsites.eu. I Gävleborgs län har Länsmuseet placerat ut skyltar vid några utvalda kultplatser. Fem platser har hittills försetts med skyltar för att lyfta fram platsernas historia.

Lerviks källa

Lerviks källa strax norr om Gävle är en urgammal hälsokälla. Dit har människor kommit i århundraden för att dricka det hälsobringande vattnet. Den är också en trefaldighetskälla, som man drack ur på trefaldighetsnatten, Lerviks käl- la är torrlagd i perioder, men rätt som det är, när du lyfter på locket, så är den återigen fylld till brädden med vatten.

Gravrösena på Klapern

På Klapern i Norrala ligger stora gravrösen från bronsåldern. De stora gravarna av klappersten skapar en suggestiv miljö i den glesa tallskogen. Vi vet inte exakt hur gamla de här gravarna är, men rösegravar började byggas ungefär 1500 år före Kristus i Skandinavien.

Gravklot och storhögar i Hög

Högs kyrka utanför Hudiksvall är daterad till 1191–1192 och runt kyrkan finns gamla gravar, s.k. storhögar, från århundradena efter Kristi födelse. Vid och i kyrkans vägg finns ”gravklot”, runda stenar med kors som från början låg i järnåldersgravarna, men som sedan murats in i kyrkan.
Vid arkeologiska undersökningar i området kring kyrkan har en tingsplats från vikingatiden hittats helt nära en av storhögarna.

Labyrinten på Kuggörarna

Labyrinten på Kuggörarna ligger naturskönt på öns norra udde. Labyrinter tror man har använts till att utföra olika ceremonier i. Den vanligaste förklaringen när det gäller labyrinterna längs Sveriges kust är att de lades av sjömän och fiskare för att fånga upp stormar. Det labyrinterna har gemensamt är att de är knutna till havet och till sjöfarande. Vi vet inte hur gamla labyrinterna kring Östersjön är. Flera är medeltida, och vissa kan vara från vikingatiden.

Järnåldersrösena i Mellanfjärden

Rösena vid stranden norr om Mellanfjärden är tvåtusen år gamla och byggdes under den äldre järnåldern. Då hade människorna börjat göra och använda järn i vårt område. Gravar från förhistorien är inte bara begravningsplatser utan även platser för ritualer av olika slag. Kanske var själva röset en stor gravgåva till den döda. Gravarna har lagts så att de var väl synliga från havet, som ett sjömärke.

Hur hittar jag till kultplatserna?

En folder med information om resrutten finns att hämta på ett flertal ställen i länet, bl.a. på
Länsmuseet och turistbyråer. Du kan också se alla kultplatser på: www.ancientsites.eu