Föreningar som stödjer Jungfrukusten ekonomisk förening

Hälsinglands Båtförbund
Båtförbund tillhörande Svenska Båtunionen med verksamhetsområde hela Hälsingland.

Sandarne Båtklubb
Båtklubb i Sandarne utanför Söderhamn med 251 kajplatser.

Axmarby Intresseförening
Föreningen bevakar frågor av gemensamt intresse för de bofasta i Axmarby.

Iggesunds IK
Fotbollsklubb med flick-, pojk-, dam- och herrfotboll.

SISAM / KULT
Ideell förening som arbetar för Sandarnes utveckling.

Iggesunds Folketshusförening
Erbjuder bland annat bio, teater, digitala opera- och konsertföreställningar samt musikkvällar.

Iggesunds Motorbåtsklubb
Båtklubb med två hamnar och klubbstuga.

Stenö Båtklubb
Förening med 191 båtplatser och 230 medlemmar.

Hudiksvall Sjösportsällskap
Klubben har båthamn och klubbholme samt arrangerar ett flertal seglingar och driver segelskola.

Njutångers Båtklubb
Belägen längst in i Njutångersfjärden och har 131 båtplatser samt klubbstuga.

SMU Söderhamn
Kristet arbete för barn och unga.

Föreningen Hyttan
Ideell affärsdrivande förening som bevakar frågor av gemensamt intresse för boende inom Axmar Bruk.

Wallviks Motorbåtsklubb
Båtklubb med egen stuga på Långharn.

Föreningen M/S Moa
Vill genom eget fartyg främja kommuninnevånares och turisters möjlighet att uppleva Söderhamns skärgård.

Mellanfjärdens Fiskehamnsförening
Driver hamnen i Mellanfjärden.

Enångers Båtsällskap
Båtklubb som driver Borka Brygga – Norrlandskustens pärla.

Hamrångegruppen

Långvinds Byalag
Föreningens syfte är att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds Bruk samt naturmiljö, kulturmiljö samt besöksnäring i Långvind.

Kulturföreningen Norrsundets arbetarmuseum
Förvaltar arbetarmuseet i Norrsundet.

Norrsundets Motorbåtsklubb
Driver gästhamn och ställplatser i vackra Norrsundet

ABF Gävlebygden
Arrangerar studiecirklar och kulturarrangemang i Gävle.

Rogsta Socken Intresseförening
Bildades 1998 med syfte att bedriva landsbygdsutveckling i Rogsta socken, nordost om Hudiksvall

Ideella föreningen Stocka Hamnförening
Driver gästhamn och ställplatser för husbilar i Stocka

Gefle Segelsällskap
Klubben bildades 1880 och är en av Sveriges äldsta segelklubbar. Bedriver kappseglingar, seglarskolor för barn och ungdomar samt olika sociala arrangemang.

Hamrånge Hembygdsförening
Driver Hamrånge Hembygdsgård som är en samlingsplats för alla som bor eller besöker Hamrångebygden.